×
JERZY JAN KRUŻEL

Położenie geograficzne miasta

Spośród setek miast Polski oraz tysięcy miast i miasteczek Europy Przemyśl ma położenie szczególne.
 
Trudno jest bowiem na mapie znaleźć takie drugie miejsce, w którym równocześnie zbiegają się granice wielkich regionów fizyczno-geograficznych, politycznych, kulturowych, etnicznych i ekonomicznych. Tu także krzyżują się odwieczne międzynarodowe szlaki komunikacyjne: ze wschodu na zachód i z północy na południe.
 
Obszar Przemyśla przecięty błękitną wstęgą Sanu jest znacznie zróżnicowany pod względem fizjograficznym, a miasto amfiteatralnie rozłożone na stokach Winnej Góry, Lipowicy i Zniesienia, w dużej części leży w dolinie Sanu, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego (po prawej stronie Pogórze Przemyskie, po lewej stronie Pogórze Dynowskie).
 
Oba Pogórza, rozdzielone głęboką doliną Sanu stanowią najbardziej na wschód wysunięte fragmenty Pogórzy Zachodnio-karpackich należących do zewnętrznych partii Karpat Zachodnich. Usytuowanie Przemyśla w tzw. Bramie Przemyskiej, łączącej tereny górskie z nizinami nadało jej niezwykle cenne walory strategiczne i kluczowe komunikacyjne.
 
Od przeszło tysiąclecia to właśnie położenie rzutowało na losy i rozwój najpierw grodu, a następnie miasta. Specyfika okolic geograficznych Przemyśla wynika również z jego warunków klimatycznych, wynikających z położenia u podnóża Karpat i na międzymorzu bałtycko-czarnomorskim. W wyniku tego miasto jest położone w ramach strefy klimatu umiarkowanego ciepłego co niesie za sobą konsekwencje dla gleb i roślinności.
 
Stąd też wynikają kolejne ważne granice związane ze szczególnie rzadkim występowaniem w okolicach naszego miasta gatunków roślin charakterystycznych dla bardziej oceanicznego klimatu zachodniej Europy oraz roślin typowych dla wschodniej części naszego kontynentu.
 
Jednak przejściowość położenia geograficznego Przemyśla nie wynika tylko z układu granic wielkich regionów fizyczno-geograficznych, ale także z przebiegu uwarunkowanych historycznie granic kulturowych, politycznych i społecznych.

JERZY JAN KRUŻEL

Magazyn Piosenki Studenckiej Mikroklimat - Strona informacyjna
https://mikroklimat-mps.pl/

Piosenki w wykonaniu Jurka Krużela
Strojne w Biel - Zima z Bazuną 2024  
JERZY JAN KRUŻEL - WYBORY SAMORZĄDOWE 2024, OKREG 1, MIEJSCE 2
logo Script logo