×
JERZY JAN KRUŻEL

RADA MIASTA PRZEMYŚLA

W kadencjach  1994 - 1998, 1998 - 2002, 2002 - 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014 byłem radnym Rady Miejskiej.

W kadencji 1994 - 1998 pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz uczestniczyłem w pracach Komisji Infrastruktury, Komisji Kultury i Komisji Samorządowej, wiceprzewodniczącego RM (w latach 1994-1997) .  

W 1998 roku zostałem Przewodniczącym Rady Miejskiej.

W kadencji 1998 - 2002 pracowałem w Komisji Infrastruktury, Komisji Kultury, Komisji Mienia. Pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Wyboru Honorowych Obywateli Miasta Przemyśla.


W kadencjach 2002 - 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014 byłem radnym Rady Miejskiej i członkiem  następujących komisji:

2002 - 2006 – Komisja Infrastruktury, Komisja Kultury, Komisja Inwentaryzacyjna, Komisja ds. Honorowych Obywateli

2006 - 2010 – Przewodniczący Komisji Kultury, Komisja Miejska,  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rewizyjna, Komisja Inwentaryzacyjna.

W kadencji 2006 - 2010 Komisja Gospodarki Miejskiej odbyła 71 posiedzeń. Wypracowała 484 opinie i 135 wniosków.

Komisja Budżetu i Finansów odbyła 76 posiedzeń. Wypracowała 740 opinii i 48 wniosków. W ciągu kadencji, z powodów służbowych lub zdrowotnych, nie uczestniczyłem tylko w 3 posiedzeniach.

W kadencji 2010 – 2014 zostałem ponownie wybrany Przewodniczącym Komisji Kultury. Uczestniczyłem w pracach Komisji Miejskiej, Komisji Finansów i Budżetu, Komisji ds. Honorowych Obywateli, Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji ds. Referendum i w kilku doraźnie wybieranych komisjach.

Od maja 2014 roku pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

W kadencji 2010 – 2014 komisje w których pracowałem odbyły:

  • Komisja Kultury i Promocji: 46 posiedzeń, na których wypracowała 61 opinii i 64 wnioski.
  • Komisja Gospodarki Miejskiej: 62 posiedzenia, wypracowała 470 opinii i 92 wnioski.
  • Komisja Budżetu i Finansów: 85 posiedzeń, wypracowała 455 opinii i 82 wnioski.

     

Nie opuściłem ani jednego posiedzenia żadnej z komisji w których pracowałem.

Efektem tej pracy jest przede wszystkim kilkaset analizowanych i przegłosowanych projektów uchwał bardzo ważnych dla funkcjonowania samorządu a przede wszystkim dla życia mieszkańców naszego miasta.


W kadencji 2014 - 2018 – byłem Członkiem Komisji Miejskiej i Przewodniczącym Komisji Kultury oraz Członkiem Komisji ds. Honorowych Obywateli

W kadencji 2019 - 2024 - początkowo Przewodniczyłem Komisji Kultury, byłem Członekiem Komisji Kultury, Komisji Miejskiej i Przewodniczącym Komisji ds. Honorowych Obywateli

JERZY JAN KRUŻEL

Magazyn Piosenki Studenckiej Mikroklimat - Strona informacyjna
https://mikroklimat-mps.pl/

Piosenki w wykonaniu Jurka Krużela
Strojne w Biel - Zima z Bazuną 2024  
JERZY JAN KRUŻEL - WYBORY SAMORZĄDOWE 2024, OKREG 1, MIEJSCE 2
logo Script logo