×
JERZY JAN KRUŻEL

URZĄD MIEJSKI

W latach 2000-2002 byłem członkiem Zarządu Miasta oraz zawodowo Wiceprezydentem Miasta Przemyśla.

W tym czasie nadzorowałem pracę Wydziału Inwestycji i Strategii Rozwoju, Wydziału Budownictwa i Architektury, Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej oraz Biura Ewidencji Ludności.

Za największe osiągnięcia samorządu w tym czasie (do czego przyczyniła się praca mojego „pionu”), uważam:

  • doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę składowiska odpadów komunalnych w Przemyślu i rozpoczęcie jego budowy,
  • wprowadzenie Przemyśla do programu ISPA oraz uzyskanie blisko 8,5 mln EURO z funduszy przedakcesyjnych na - budowę II Etapu Budowy Oczyszczalni Ścieków w PWIK,
  • budowę kolejnych mieszkań w TBS i pozyskanie na to niezbędnych środków,
  • rozpoczęcie rewitalizacji zabytkowych podziemi Przemyskiej Starówki
  • Podziemna Trasa Turystyczna,
  • początek rewitalizacji Kopca Tatarskiego,
  • opracowanie koncepcji fortecznej trasy turystycznej z wyciągiem narciarskim,
  • nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi takimi jak Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w dziedzinie rewitalizacji przemyskiej starówki oraz prowadzenia praktyk studenckich w Przemyślu.

 

W 2000 roku ważnym wydarzeniem, w czym aktywnie uczestniczyłem, było zorganizowanie 9 Finału Podkarpackiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przemyślu.

Dla rozwoju miasta bardzo ważne było doprowadzenie do powstania Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, w czym brałem aktywny udział.

Z każdą z tych spraw związane są setki działań, zabiegów, wiele godzin pracy mojej i wielu ludzi biorących w nich udział, dla uzyskania pozytywnego efektu dla naszego miasta.

 

Wyrażam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy mi pomagali i sprzyjali.

JERZY JAN KRUŻEL

Magazyn Piosenki Studenckiej Mikroklimat - Strona informacyjna
https://mikroklimat-mps.pl/

Piosenki w wykonaniu Jurka Krużela
Strojne w Biel - Zima z Bazuną 2024  
JERZY JAN KRUŻEL - WYBORY SAMORZĄDOWE 2024, OKREG 1, MIEJSCE 2
logo Script logo