×
JERZY JAN KRUŻEL

WYBORY 7 KWIETNIA 2024

Absolwent:
Wydziału Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej o specjalności  „Automatyka i metrologia” (1982); Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej o specjalności „Ciepłownictwo i ogrzewnictwo” (1993, Studia Podyplomowe);  Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej o specjalności „Audyting energetyczny w budownictwie” (1997, Studia Podyplomowe).
Członek  Związku Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej, Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „FREDREUM”  w Przemyślu,  współzałożyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych wspierającego przemyskich artystów, członek RSTK - Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.  


W Radzie pragnąłbym zajmować się infrastrukturą techniczną, gospodarką i kulturą.

Moim zdaniem działania samorządu powinny być ponad podziałami politycznymi.


Jako radny zamierzam:

  • przeciwdziałać wzrostowi cen energii cieplnej w mieście,
  • wspierać modernizację sieci cieplnych MPEC dla ograniczenia strat ciepła za, które  płacą mieszkańcy Przemyśla,
  • zabiegać o  remont i modernizację II części ulicy Bielskiego,  
  • wspierać wprowadzanie instalacji odnawialnych źródeł energii  w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynków i zmniejszenia emisji trującego smogu w mieście,
  • wspierać  rozbudowę Podziemnej Trasy Turystycznej pod Przemyską Starówką w celu  wykorzystania zabytkowych obiektów i bogatej historii miasta  dla celów promocyjnych i turystycznych,
  • przeciwdziałać budowie obwodnicy przez miasto i niszczeniu własności mieszkańców  Przemyśla,
  • popierać powstawanie nowych kierunków i specjalności  w Państwowej Akademii Nauk  Stosowanych w Przemyślu w celu poszerzenia jej oferty edukacyjnej,  
  • wspierać wszelkie inicjatywy lokalne, które spowodują  powstanie nowych miejsc pracy,
  • kreować właściwą politykę podatkową miasta w celu rozwoju małej przedsiębiorczości,  przyciągać do miasta młodych ludzi szeroką ofertą edukacyjną i kulturalną,
  • konsekwentnie  dbać o pozytywny wizerunek miasta i regionu oraz działać na rzecz poprawy  porządku i bezpieczeństwa mieszkańców miasta,

 

Moja praca jako Radnego Miasta Przemyśl
 

zobacz więcej >

 

Moja praca zawodowa jako Wiceprezydenta Miasta Przemyśla
 

zobacz więcej >

 

Jerzy Jan Kruzel

JERZY JAN KRUŻEL

Magazyn Piosenki Studenckiej Mikroklimat - Strona informacyjna
https://mikroklimat-mps.pl/

Piosenki w wykonaniu Jurka Krużela
Strojne w Biel - Zima z Bazuną 2024  
JERZY JAN KRUŻEL - WYBORY SAMORZĄDOWE 2024, OKREG 1, MIEJSCE 2
logo Script logo