×
JERZY JAN KRUŻEL

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

W czasie kadencji 1998 – 2002 Rady Miejskiej i mojej pracy w Urzędzie Miasta prowadziłem intensywne działania, ponad politycznymi podziałami, w celu powołania Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu.

Zostały one pomyślnie zrealizowane.

Działalność tej uczelni wspierałem przez wszystkie moje kadencje w Radzie Miejskiej.
Dziękuje, że zostałem doceniony i uchwałą Senatu Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej nadano mi Medal 10 –lecia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu za szczególne zaangażowanie oraz osobisty wkład w powołanie uczelni.

JERZY JAN KRUŻEL

Magazyn Piosenki Studenckiej Mikroklimat - Strona informacyjna
https://mikroklimat-mps.pl/

Piosenki w wykonaniu Jurka Krużela
Strojne w Biel - Zima z Bazuną 2024  
JERZY JAN KRUŻEL - WYBORY SAMORZĄDOWE 2024, OKREG 1, MIEJSCE 2
logo Script logo